Rozpoczynamy kolejny nabór na turnus terapii zaburzeń odżywiania z planowanym rozpoczęciem zajęć

9.04.2018.

Warunki kwalifikacji pozostają bez zmian.